Δοκιμές σε Πειραματική Διάταξη ΕΤΜΤ Πάτρας στις 26-28/7/2021

 

Στις 26-28/7/2021 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη 2η πειραματική διάταξη που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και βελτιώθηκε στο πλαίσιο του έργου. Στις μετρήσεις συμμετείχαν, εκτός του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΕΜΠ και η ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.

Η διάταξη αποτελείται από δονητή που διεγείρει δοκίμιο από σύνθετο υλικό με πιεζοηλεκτρικό επίθεμα και συγκεντρωμένες μάζες σε εξαναγκασμένη ταλάντωση και φαίνεται στην εικόνα.

Nea3 1

Στα άκρα του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος συνδέθηκε κύκλωμα μάστευσης ενέργειας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μετρήθηκε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, η αποδιδόμενη ισχύς. Επίσης, σε διάταξη ταλαντούμενης μονόπακτης δοκού μελετήθηκε το υποσύστημα συλλογής και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΠΡΙΣΜΑ. Μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης παρουσιάζονται στην παρακάτω εργασία: 

Nikolaos A. Chrysochoidis, Theofanis S. Plagianakos, Grigoris C. Kardarakos, Georgios Bolanakis, Nikolaos Leventakis, Nikolaos Margelis, Dimitris Reppas, Manolis Sotiropoulos, Dimitris A. Saravanos and Evangelos G. Papadopoulos, 2021. Nonlinear Piezoelectric Energy Harvesting for Power Supply of a Data-Acquisition and Wireless Transmission System. 31st International Conference on Adaptive Structures and Technologies (ICAST 2021), ETH Zürich, CH.

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν στις μετρήσεις φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν:

Nea3 2

Μέρος Ερευνητικών Ομάδων ΕΤΜΤ-ΕΜΠ

 

 

Nea3 2

Μέρος Ερευνητικής Ομάδας ΠΡΙΣΜΑ