Δοκιμές σε Πειραματική Διάταξη ΕΜΠ στις 2/7/2021

 

Στις 2/7/2021 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές στο Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΕΜΠ στην πειραματική διάταξη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο ΕΜΠ στο πλαίσιο του έργου. Στις μετρήσεις συμμετείχαν το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΕΜΠ και η ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ. Μελετήθηκε η λειτουργία του υποσυστήματος καταγραφής και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, η βασική έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε από την ΠΡΙΣΜΑ.

Η διάταξη αποτελείται από δονητή που διεγείρει μονόπακτο δοκίμιο από σύνθετο υλικό με πιεζοηλεκτρικά επιθέματα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως αισθητήρας και δίνει σήμα στο υποσύστημα της ΠΡΙΣΜΑ (φωτογραφία).

Nea3 1

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν στις μετρήσεις φαίνονται στη φωτογραφία.

Nea3 2

Μέρος Ερευνητικών Ομάδων ΕΜΠ – ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ