Δοκιμές σε Πειραματική Διάταξη ΕΤΜΤ Πάτρας στις 13-14/4/2021

 

Στις 13-14/4/2021 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη 2η πειραματική διάταξη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Στις μετρήσεις συμμετείχαν το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΕΜΠ.

Η διάταξη αποτελείται από δονητή που διεγείρει δοκίμιο από σύνθετο υλικό με πιεζοηλεκτρικό επίθεμα υπό θλίψη σε εξαναγκασμένη ταλάντωση και φαίνεται στην εικόνα.

Nea3 1

Στα άκρα του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος συνδέθηκαν τα τέσσερα κυκλώματα μάστευσης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου (cc-R, cc-ih, cc-ch, cc-PI) και μετρήθηκε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, η αποδιδόμενη ισχύς. Μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης παρουσιάζονται στην παρακάτω εργασία: 

Kardarakos GC, Chrysochoidis NA, Varelis D, Margelis N, Leventakis N, Plagianakos TS, Bolanakis G, Saravanos DA and Papadopoulos EG, 2021. Computational and experimental efficiency investigation of nonlinear energy harvesting systems based on monostable and bistable piezoelectric beams. Proceedings of the ASME 2021 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS 2021).

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν στις μετρήσεις φαίνονται στη φωτογραφία.

Nea3 2

Μέρος Ερευνητικών Ομάδων ΕΤΜΤ-ΕΜΠ