1

Στις 17/6 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές στο Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου του ΕΜΠ στην πειραματική διάταξη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Η διάταξη αποτελείται από δονητή που διεγείρει δοκίμιο από σύνθετο υλικό με πιεζοηλεκτρικό επίθεμα σε εξαναγκασμένη ταλάντωση και φαίνεται στην εικόνα.

Nea3 1

Στα άκρα του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος συνδέθηκαν 3 διαφορετικά κυκλώματα και μετρήθηκε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, η αποδιδόμενη ισχύς. Οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με προβλέψεις μοντέλων συνεχούς μέσου και συγκεντρωμένων παραμέτρων, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στην εργασία:

Plagianakos T, Margelis N, Leventakis N, Bolanakis G, Vartholomeos P and Papadopoulos E, 2020. Piezoelectric energy harvesting from a composite cantilever beam under sinusoidal excitation: Modeling and experimental verification. IEEE Sensors 2020 Conference, Rotterdam, NL