1

Στις 27‐28/7/2020 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη 2η πειραματική διάταξη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Η διάταξη αποτελείται από δονητή που διεγείρει δοκίμιο από σύνθετο υλικό με πιεζοηλεκτρικό επίθεμα σε εξαναγκασμένη ταλάντωση και φαίνεται στην εικόνα.

Nea3 1

Στα άκρα του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος συνδέθηκαν 4 διαφορετικά κυκλώματα και μετρήθηκε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, η αποδιδόμενη ισχύς. Μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης παρουσιάζονται στην παρακάτω εργασία που υποβλήθηκε προς δημοσίευση:

Saravanos DA, Chrysochoidis NA, Kardarakos GC, Plagianakos TSVartholomeos P, Leventakis N, Bolanakis G, Margelis N and Papadopoulos E, 2020. Piezoelectric energy harvesting from composite beams in geometric nonlinear regime: Numerical and experimental approach. SPIE Smart Structures +Nondestructive Evaluation Conference 2021, Long Beach, US, under review.

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν στις μετρήσεις φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν:

Nea3 2

Ερευνητική ομάδα ΕΜΠ

Nea3 4

Ερευνητική ομάδα ΕΜΠ και ΕΤΜΤ

Nea3 5

Ερευνητική ομάδα ΕΜΠ και ΕΤΜΤ