1

Τα πιεζοηλεκτρικά Υλικά είναι μεταλλάκτες (transducers) ενέργειας, καθώς μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική και τανάπαλιν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται εφαρμογές αυτών των υλικών σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, και κυρίως στην αεροναυπηγική και στη ρομποτική.

Περισσότερα:     Δημοσίευση στο περιοδικό Μετάδοση Ισχύος